hg0088正网投注
晚春的意义_翻译_作者韩愈_古诗词赏析
发布时间:2019-08-25,点击:

  4、榆荚:榆未生叶时,枝条间先生榆荚,外形似钱而小,色白成串。俗呼“榆钱”,随风飘落。此句是说扬花、榆荚都开不出潦亮的花来

  【做者小传】:韩愈字退之,南阳人。少孤,吃苦为学,尽通六经百家。贞元八年,擢进士第,才高,又好婉言,累被黜贬。初为监察御史,上疏极论,贬阳山令,元和中,再为博士,改比部郎中、史馆修撰,转考功、知制诰,进中书舍人,又改庶子。裴度讨淮西,请为行军司马,以功迁刑部侍郎。谏送佛骨,谪刺史潮州,移袁州。穆即位,召拜国子祭酒、兵部侍郎。使王廷凑归,转吏部,为时宰所构,罢为兵部侍郎,寻复吏部。卒,赠礼部尚书,谥曰文。愈自比孟轲,辟佛老,笃旧恤孤,好诱进后学,以之成名者甚众。文自魏晋来。拘偶对体日衰,至愈,一返之古。而为诗豪宕,不避粗险,格之变亦自愈始焉。集四十卷,内诗十卷,外集遗文十卷,内诗十八篇。今合编为十卷。